Academische Verpleeg(t)huiszorg genomineerd voor Impactmakerprijs 2021

02 december 2021 Nieuwsberichten

In dit coronajaar zijn maar liefst 29 projecten voor de Impactmakerprijs 2021 ingezonden. Dit zijn allemaal initiatieven om de personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Uit de inzendingen heeft de jury de tien meest inspirerende en impactvolle projecten geselecteerd. Het Flevolandse project Academische Verpleeg(t)huiszorg (SAV-N) is een van de genomineerden.

Nieuw: Bewegingmaker van 2021

De Impactmakerprijs 2021 wordt eind januari 2022 door de jury uitgereikt. Nieuw dit jaar is de aanmoedigingsprijs: de Bewegingmaker van 2021. Voor de Bewegingmaker 2021 kan het publiek van 14 december tot eind januari 2022 stemmen via actieleernetwerk.nl.

Academische Verpleeg(t)huiszorg

SAV-N is een van de projecten van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland. Het project richt zich op het realiseren van zoveel mogelijk Academische Verpleeg(t)huiszorg locaties die de allerbeste verpleeg(t)huiszorg bieden op basis van wensen en vraagpatronen van cliënten én de juiste zorg en ondersteuning, op de juiste plaats, door en met de juiste personen, op het juiste moment. Via samen leren en werken door medewerkers en studenten en het toepassen van logistieke principes leidt Academische Verpleeg(t)huiszorg tot de best mogelijke kwaliteit op de werkvloer. Praktijk en theorie versterken elkaar. Het resultaat: tevreden cliënten die zich gehoord en gezien voelen, gemotiveerde huidige en toekomstige zorgmedewerkers en betaalbare zorg op maat.

Organisatie Impactmakerprijs

De organisatoren van de Impactmakerprijs 2021 zijn het ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk, RegioPlus en V&VN. De initiatiefnemers organiseren deze prijs vanuit hun gezamenlijke inspanningen. De jury bestaat uit zes vertegenwoordigers van de vier organisatoren onder leiding van juryvoorzitter Silvia van Gaal namens Jeugdbescherming west, de winnaar van de Impactmakerprijs 2020.

Lees meer over de Impactmakerprijs en de genomineerden op de website van Actie Leer Netwerk.

Meer nieuws