04

Oktober

Bestuurlijk overleg ledenvergadering Flever

Lelystad

Een ledenvergadering is een bestuurlijk overleg voor de leden van Flever. Deze is gepland op vrijdagmiddag 4 oktober 2024. In deze vergadering staat het Jaarplan voor 2025 centraal. Dit jaarplan bevat de strategieën, doelstellingen en geplande activiteiten voor het komende jaar. Het is een cruciaal document dat richting geeft aan de toekomst van de vereniging.

De inbreng van de leden is van onschatbare waarde voor de toekomstige inrichting van de sector. We kijken dan ook uit naar iedereen zijn aanwezigheid en betrokkenheid op de ledenvergadering.

Betrokken personen

Marijs van Hoek
Adviseur

m.vanhoek@flever.nl
06-40566049