05

September

De sectortafel Zorg en Welzijn van de HCA ZWF

Online

Samen op weg naar een gezonde arbeidsmarkt

Binnen de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) werken werkgevers in Zorg en Welzijn, onderwijsorganisaties, gemeenten, provincie Flevoland en UWV samen aan een toekomstbestendige sector Zorg en Welzijn. Samen pakken we de arbeidsmarktuitdagingen aan en zorgen we voor dat zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedere inwoner van Flevoland. Dit gebeurt vanuit drie actielijnen: instroom, behoud en anders organiseren.

Deze vergadering is voor de deelnemende partijen.

Verdere informatie volgt.

Betrokken personen

Rosanne Engberts
Agendasecretaris HCA ZWF

r.engberts@flever.nl
06-53465000