01

September

15.30 - 17.00 uur

Sectortafel HCA ZWF

Online

De Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) is een samenwerkingsverband van 22 zorg- en welzijnsorganisaties, zes gemeenten, vijf onderwijsinstellingen, UWV en provincie Flevoland. Met deze agenda zetten we ons in om de arbeidsmarktuitdagingen aan te pakken, zodat de zorg en ondersteuning toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedere inwoner van Flevoland. Dit gebeurt vanuit drie actielijnen:

  • instroom – meer beschikbare mensen
  • behoud – vitale en wendbare mensen
  • anders organiseren – meer doen met minder mensen

De sectortafel HCA ZWF maakt deel uit van de Human Capital Agenda. Aan de sectortafels nemen organisaties deel die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de veranderingen die nodig zijn binnen de sector en kennis over de sector kunnen inbrengen.

Op www.hcazwf.nl vind je meer informatie over de HCA ZWF en een actueel overzicht van diverse projecten.

Voor meer informatie over de sectortafel HCA ZWF neem contact op met Rosanne Engberts (r.engberts@flever.nl) of Rachel Bwatou (r.bwatou@flever.nl)