16

November

15.30 - 17.00 uur

Sterk in je Werk-Week – Diversiteit en inclusie: Wat kun je nog wel zeggen?

Online

Op donderdag 16 november om 15.30- 17.00 organiseren Flever en WGV Zorg en Welzijn i.s.m. Bureau Gelijke Behandeling een Webinar ‘Diversiteit & Inclusie: Wat kun je nog wel zeggen?’ De Webinar is een van de (online) activiteiten van Sterk in je Werk week. Sterk in je werk is een landelijk project waarbij mensen die in zorg (willen) werken gratis gebruik kunnen maken van een coachtraject. Het thema in de week van november is ‘Energiek op de werkvoer’. De Webinar gaat in op wat diversiteit en inclusie eigenlijk is, voorbeelden van inclusief taalgebruik en worden handvaten voor zorgmedewerkers besproken om met elkaar en met patiënten op een meer inclusieve manier te communiceren.

Meld je hier aan voor het event.

Rachel Bwatou
Adviseur

r.bwatou@flever.nl
06-40542257