Behoud

Een stimulerende werkomgeving die bevorderlijk is voor voortdurend leren, draagt bij aan de motivatie, expertise en vitaliteit van medewerkers, en bevordert tevens hun tevredenheid op de werkvloer.

In samenwerking met werkgevers bereiden we studenten en professionals in de zorg en welzijn voor op de veranderende eisen van het vakgebied. We streven naar het bevorderen van een veilige relatie tussen zorgverleners en cliënten, waarbij medewerkers verrijken met coaching en loopbaanbegeleiding via Sterk in je werk.

Door te focussen op een veilige, inclusieve en gezonde werkomgeving en organisatie, probeer je ziekte, verzuim, en het voortijdig vertrek van medewerkers te voorkomen

Betrokken personen

Rachel Bwatou
Adviseur

r.bwatou@flever.nl
06-40542257

Marijs van Hoek
Adviseur

m.vanhoek@flever.nl
06-40566049