Bijzonder opleidingstraject gestart in de Zorg

08 november 2021 Nieuwsberichten

Maandag 1 november is op MBO College Almere het startschot gegeven voor een bijzondere samenwerking op initiatief van het schakelteam Zorg & Welzijn. Dit is een samenwerkingsverband van Flevolandse gemeenten, het UWV, ROC van Flevoland, ROC Friese Poort, Leerwerkloket Flevoland, Zorgfix en Flever.

Het traject heeft als doel om de huidige tekorten in de zorg aan te vullen. Een groep deelnemers met een uitkering is op 1 november gestart met een oriëntatie op de sectoren Zorg en Welzijn om uiteindelijk met een diploma aan de slag te gaan in de ouderenzorg. Ze krijgen inzicht in hun eigen talenten en mogelijkheden en maken kennis met de werkzaamheden van een Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG). Want juist in verpleeghuizen, psychiatrische instellingen en in kleinschalige woonvormen is er grote vraag naar deze mensen.

Kansen bij verschillende werkgevers

Bijzonder is vooral de samenwerking met alle partijen en de verschillende werkgevers die dit traject hebben ontwikkeld om de instroom te bevorderen. Er is gestart met een intake bij het Leerwerkloket Flevoland. In de oriëntatiefase doet een deelnemer vervolgens algemene kennis op over de sector Zorg en Welzijn. In vier dagdelen wordt door middel van verdiepende informatie, gesprekken met mensen uit het werkveld en een loopbaancoach van Sterk in je werk duidelijk of een deelnemer doorgaat in een BBL leer-werkplek VIG in de ouderenzorg.

Na de oriëntatiefase stromen de deelnemers door naar de voorschakelfase. Tijdens de voorschakelfase loopt een deelnemer 16 tot 24 uur per week stage en gaat één dag per week naar school om de leereenheid Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) te behalen. De scholing wordt verzorgd door het ROC van Flevoland en ROC Friese Poort. Zo krijgt de deelnemer inzicht in hoe het is om in de zorg te werken én hoe het is om weer te studeren.

Meer informatie over de loopbaancoaching Sterk in je werk? Ga naar www.sterkinjewerk.nl

Zicht op betaald werk

Na het succesvol doorlopen van het oriëntatie- en voorschakeltraject start een deelnemer op een BBL leer-werkplek VIG bij de betrokken zorginstelling. De betrokken zorginstellingen zijn: Woonzorg Flevoland, Curae Zorg, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Leger des Heils, Het Boeren Erf, VCSA, Eljoon en Zorggroep Almere.

Het traject is eerst ingezet als pilot, maar bij succes is de intentie om meer deelnemers op deze manier op te leiden voor een baan in de Zorg en Welzijn.

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn

Dit traject is een van de projecten van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF). Wil je meer weten over de HCA ZWF? Kijk op www.hcazwf.nl.

Meer nieuws