Bijzondere Bijeenkomst: VWS directeuren maken kennis met Flevoland

01 juli 2024 Nieuwsberichten

Op vrijdag 21 juni vond een unieke dag plaats in Flevoland, waar beleidsdirecteuren van onder andere Langdurige Zorg, Curatieve Zorg, Volksgezondheid en Sport samen met leden van de Bestuursraad de zorg- en welzijnssector van de regio Flevoland beter hebben leren kennen. Deze regiodag draagt bij aan het creëren van meer begrip voor elkaars werk(domein) binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en om de dialoog met de regio te stimuleren.
De VWS regiodag onderstreep het belang van regionaal werk en bood een waardevolle gelegenheid om domein overstijgend te netwerken. Diverse partijen uit zowel de zorg- en welzijnssector als het sociale domein waren betrokken, waardoor er sectorbreed inzicht ontstond in de uitdagingen en successen binnen Flevoland.

Inspirerende werkbezoeken
Een belangrijk onderdeel van deze dag was het werkbezoek aan verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. De delegatie van VWS bezocht, tijdens dit werkbezoek, een aantal leden van Flever onder andere Welzijnsorganisatie Welzijn Lelystad, de samenwerking van zorgpartijen Het Vlie in Emmeloord, en GGZ Centraal in Almere. Deze bezoeken boden de beleidsdirecteuren een diepgaand beeld van de dagelijkse realiteit en uitdagingen waarmee de zorgprofessionals in Flevoland te maken hebben.

We kregen hele leuke en geïnteresseerde reacties. Wij hebben twee samenwerkingen laten zien die over domeinen heen gaan: onder meer Welzijn op Recept, een samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Succesvolle samenwerkingen, maar de ‘schotten’ in de financiering maken het ons lastig. Dat hebben we goed naar voren kunnen brengen.

Aldus Marieke Voogt van Welzijn Lelystad

En zoals één van de VWS directeuren aangaf:
‘Een onbekende provincie voor mij tot nu toe. Bewonderingswaardig hoe Flevoland zichzelf deze dag op de kaart heeft gezet!’

De succesvolle regiodag in Flevoland was niet alleen een gelegenheid voor kennismaking, maar ook een stap richting een nauwere samenwerking en een beter begrip van de regionale dynamiek binnen de zorg- en welzijnssector.

Meer nieuws