Blijfinzetbaar.nl

Duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit. Om zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen is de website blijfinzetbaar.nl ontwikkeld. Dit is dé website voor beleid en praktijk rond duurzame inzetbaarheid voor zorg en welzijn. De website combineert de nieuwste wetenschappelijke inzichten en instrumenten voor HRM en beleid, met Gezond & Zeker-tools, tips en praktijkverhalen voor de professional op de werkvloer.

Contactpersoon

Marijs van Hoek
Adviseur

m.vanhoek@flever.nl
06-40566049