Burgerparticipatie

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het helpt mensen om een goed leven te leiden, zelf en met elkaar. Wanneer de gezondheid wankelt, wil iedereen kunnen rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg en ondersteuning op basis van de (para)medische, verpleegkundige en gemeentelijke expertise. Die zorg staat echter toenemend onder druk. Als we niets doen, dreigt de zorg vast te lopen. We moeten daarom aan de slag. De zorgsector, de politiek en de samenleving als geheel; alleen samen kunnen we de zorg toekomstbestendig maken. Dit betekent dat ook inwoners hierover meepraten.

Doe-democratie: nieuwe samenwerking burgers en overheid

Actieve burgers willen niet dat de overheid alles voor hen oplost met een standaardoplossing. Ze willen maatwerk en een overheid die met hen meedenkt. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking tussen burgers en overheid. Met nieuwe verhoudingen en werkwijzen tussen burgers en overheid. Dit heet ook wel een doe-democratie. De Rijksoverheid wil de ontwikkeling van de doe-democratie stimuleren en ondersteunen.

Flever brengt burgers in contact

Het Ministerie van VWS bereidt voor 2024 regionale participatie-ondersteuningspunten (‘hubs’) voor. Hierover zijn zij in overleg met de Zorgbelangorganisaties en de landelijke koepels van patiënten, cliënten, gehandicapten (PGO)- en inwonersorganisaties. Samen willen wij deze regionale participatie-ondersteunings-hubs gaan vormgeven.

De Flever werkt vanuit het perspectief van inwoners en zijn tegelijkertijd de verbindende schakel tussen de patiënten, cliënten en inwoners en de professionals die werkzaam zijn bij de regionale (zorg)partijen. In alle regio’s zijn we nu al erg actief bezig met het organiseren van inwonerparticipatie en leggen we de verbinding tussen inwoners,(zorg)organisaties en gemeenten. Op deze manier werken we samen aan goede, toegankelijke en toekomstbestendige zorg, vergroten we het draagvlak van plannen en beleid, en stimuleren we de houdbaarheid van plannen om de betrokkenheid van inwoners te organiseren.

 

Inwoners steviger stem in regionale ontwikkelingen zorg en welzijn

De participatiehub Flevoland gaat zorgen dat inwoners die mee willen denken over de zorg dat ook echt kunnen doen.
Zorg samen met patiënten, cliënten en inwoners tot stand laten komen. De inwoners van Flevoland zijn het beste in staat om aan te geven wat passende zorg is, wat voor hen van meerwaarde is, en welke knelpunten er momenteel bestaan. Concreet betekent dit dat patiënten, cliënten en inwoners actief betrokken worden bij de transformatie van de zorg.

Wil jij meepraten en uitnodigt worden voor de volgende bijeenkomst?
Meldt je dan nu aan!

 

Ik praat graag mee, houd mij op de hoogte!

Een goed idee!

 

Daar moeten we naar luisteren. De komende tijd wil het kabinet inwoners meer betrekken bij maatschappelijke opgaven. Via verschillende vormen van zogenoemde burgerparticipatie worden mensen in Nederland betrokken: van gesprekstafels en informatiebijeenkomsten in de wijk tot meer formele vormen als gelote burgerfora, burgerbegroten en het uitdaagrecht. Toch ervaren veel mensen dat zij onvoldoende een stem hebben en voelen zij zich niet gezien en gehoord. Om de afstand tussen ‘staat en straat’ te verkleinen moeten meer mensen actief betrokken worden bij besluiten die hen raken.
Flever helpt de Provincie Flevoland en de verschillende gemeente om in contact te komen met inwoners. Wij verkleinen de afstand tussen de staat en de straat.

Wil jij als Flevolander in contact komen?

 

Ben je inwoner van Flevoland of een organisatie die in Flevoland actief is binnen zorg en welzijn en heb je in contact komen met gemeente, provincie of een organisatie die je verder kan helpen?

Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken.

Mail ons: eengoedidee@flever.nl

 

Voorbeelden van Burgerparticipatie

 

  • Buurtcoaches
  • Burgerinitiatieven
  • Burgerfora
  • Lokale zorgcoöperatie
  • Vrijwilligerswerk

 

Enkele voorbeelden van burgerinitiatieven in Flevoland

Betrokken personen

Astrid Stomphorst
Programmamanager Versterken van Inwoners & Positieve Gezondheid

a.stomphorst@flever.nl
06-43459191

Mirthe Bogers
Adviseur

m.bogers@flever.nl
06-40690220

Freerk Dijkstra
Transitieleider

f.dijkstra@flever.nl
06-36521696