Burgerparticipatie

Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving. Ze bedenken een oplossing voor het onderhoud van de groenvoorziening, een gezonde leefomgeving of bijvoorbeeld een betere samenleving. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers.

Om de zorg en welzijn toekomstbestendig te maken moeten burgers, gemeente, provincie en organisaties samenwerken.

Doe-democratie: nieuwe samenwerking burgers en overheid

Actieve burgers willen niet dat de overheid alles voor hen oplost met een standaardoplossing. Ze willen maatwerk en een overheid die met hen meedenkt. Zo ontstaat een nieuwe samenwerking tussen burgers en overheid. Met nieuwe verhoudingen en werkwijzen tussen burgers en overheid. Dit heet ook wel een doe-democratie. De Rijksoverheid wil de ontwikkeling van de doe-democratie stimuleren en ondersteunen.

Flever brengt burgers in contact

Flever kan hierin een belangrijke partij zijn. We gaan in gesprek en we kunnen mensen met elkaar verbinden of verbinden met de juiste organisaties. Wij bespreken de mogelijkheden en verwijzen door naar de juiste mensen om het initiatief (indien mogelijk) verder te brengen.

 

Een goed idee!

 

Daar moeten we naar luisteren. De komende tijd wil het kabinet inwoners meer betrekken bij maatschappelijke opgaven. Via verschillende vormen van zogenoemde burgerparticipatie worden mensen in Nederland betrokken: van gesprekstafels en informatiebijeenkomsten in de wijk tot meer formele vormen als gelote burgerfora, burgerbegroten en het uitdaagrecht. Toch ervaren veel mensen dat zij onvoldoende een stem hebben en voelen zij zich niet gezien en gehoord. Om de afstand tussen ‘staat en straat’ te verkleinen moeten meer mensen actief betrokken worden bij besluiten die hen raken.
Flever helpt de Provincie Flevoland en de verschillende gemeente om in contact te komen met inwoners. Wij verkleinen de afstand tussen de staat en de straat.

Wil jij als Flevolander in contact komen?

 

Ben je inwoner van Flevoland of een organisatie die in Flevoland actief is binnen zorg en welzijn en heb je in contact komen met gemeente, provincie of een organisatie die je verder kan helpen?

Neem dan contact met ons op. Dan kunnen we samen de mogelijkheden bekijken.

Mail ons: eengoedidee@flever.nl

 

Voorbeelden van Burgerparticipatie

 

  • Buurtcoaches
  • Burgerinitiatieven
  • Burgerfora
  • Lokale zorgcoöperatie
  • Vrijwilligerswerk

 

Enkele voorbeelden van burgerinitiatieven in Flevoland

Betrokken personen

Astrid Stomphorst
Programmamanager Versterken van Inwoners

a.stomphorst@flever.nl
06-43459191

Mirthe Bogers
Adviseur

m.bogers@flever.nl
06-40690220

Freerk Dijkstra
Transitieleider

f.dijkstra@flever.nl
06-36521696