Clientondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt als u zorg of ondersteuning nodig heeft. Wie zorg nodig heeft, merkt vaak dat dit niet gemakkelijk te regelen is. Wij kunnen je daarbij helpen. Snel, gratis en onafhankelijk.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Onze cliëntondersteuners Wlz van Adviespunt Zorgbelang bieden advies en ondersteuning aan mensen die gebruik maken van langdurige zorg. Ze werken voor Flevoland en het Gooi. Meer informatie

OCO Almere

In Almere kunnen inwoners de hulp inschakelen van een ervaringsdeskundige bij contact met de gemeente, het wijkteam, zorgaanbieders of andere instanties. Meer informatie

Contactpersonen

Marion Bestenbreur
Coördinator Fondsenwerving & OCO Almere

m.bestenbreur@flever.nl
06-36273403

Alie Jansma
Coördinator OCO Almere

a.jansma@flever.nl
06-43459189

Suzanne Moojen
Coördinator OCO Almere

s.moojen@flever.nl
06-40424756

Erika Kalka
Ondersteuner OCO Almere

e.kalka@flever.nl
06-40815883

Bijlage