Clientondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt als u zorg of ondersteuning nodig heeft. Wie zorg nodig heeft, merkt vaak dat dit niet gemakkelijk te regelen is. Wij kunnen je daarbij helpen. Snel, gratis en onafhankelijk.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Onze cliëntondersteuners Wlz van Adviespunt Zorgbelang bieden advies en ondersteuning aan mensen die gebruik maken van langdurige zorg. Ze werken voor Flevoland en het Gooi. Meer informatie

OCO Almere

In Almere kunnen inwoners de hulp inschakelen van een ervaringsdeskundige bij contact met de gemeente, het wijkteam, zorgaanbieders of andere instanties. Meer informatie

Contactpersonen

Mirelle Cazemier – Wallet
Cliëntondersteuner

m.cazemier@flever.nl
06-40840840

Joyce Ruben
Cliëntondersteuner

j.ruben@flever.nl
06-40386079

Marion Bestenbreur
Coördinator OCO Almere

m.bestenbreur@flever.nl
06-36273403

Marijs van Hoek
Adviseur

m.vanhoek@flever.nl
06-40566049

Petra Huisman
Ondersteuner OCO Almere

p.huisman@flever.nl
06-40815883

Bijlage