Derde ronde coronabanen in 2022

10 januari 2022 Nieuwsberichten

Er komt een derde ronde van de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg. Het kabinet stelt hiervoor €45 miljoen beschikbaar. De subsidieperiode loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2022. Bereid uw aanvraag alvast voor.

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund gedurende de coronacrisis.

Voorwaarden derde subsidieperiode

De belangrijkste voorwaarden voor coronabanen zijn:

  • Maximaal 6 maanden: U kunt in totaal (aanvraagperiode 1 en aanvraagperiode 2 samen) maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
  • Minimaal 20 uur per week: In het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt.
  • Directe link coronacrisis: De medewerkers zijn bovenformatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
  • Niet twee keer subsidie voor één functie: De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling.
  • AGB-registratie: Na het indienen van uw aanvraag wordt uw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZI-toelating met behulp van het KvK-nummer. Heeft u geen AGB-code? Dan wordt gecontroleerd of u een WTZI-toelating heeft. Heeft u ook geen WTZI-toelating/ vergunning? Dan wordt u gevraagd om aanvullende bewijsstukken waarmee u kunt aantonen dat u een zorgaanbieder bent.

Meer informatie

Actuele informatie over de voorwaarden en verplichtingen vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het Ministerie van VWS. Aanvullende informatie over bijvoorbeeld het tijdvak waarin aanvragen kunnen worden ingediend, volgt in januari 2022.

Vragen? Stel ze bij het webinar

Op donderdag 13 januari van 13:00 tot 14:00 uur organiseert Actiz een webinar over de coronabanen. U krijgt een toelichting op de voorwaarden en er is ruimte voor het stellen van vragen. Organisaties die zijn aangesloten bij Flever kunnen het webinar kosteloos bijwonen. Aanmelden kan via dit formulier.

Meer nieuws