Een zinvolle dagbesteding

17 juni 2022 Nieuwsberichten

Dementie is een ziektebeeld waarbij de geestelijke vermogens ernstig zijn afgenomen. Daardoor kan iemand dagelijkse handelingen, die voorheen moeiteloos werden gedaan, minder goed of niet meer uitvoeren. Hoewel aandacht voor dementie in het algemeen lijkt toegenomen, ligt er nog te weinig focus op het welzijn van mensen met dementie. De neiging is vooral te kijken naar wat mensen met dementie niet meer kunnen, terwijl het juist belangrijk is te kijken naar wat ze nog wel kunnen.

In opdracht van het Netwerk Dementie Flevoland heeft Flever onderzoek gedaan naar hoe betekenisvolle activiteiten kunnen worden behouden voor personen met dementie en hoe deze personen hier zelf bij betrokken worden. Activiteiten kunnen bijdragen aan een gevoel van zingeving. Dit wordt gezien als de ‘meest gezondmakende kracht’. Hoewel mensen met dementie hier niet mee genezen, is dit wel van belang voor hun welzijn en kwaliteit van leven.

Voor het onderzoek hebben we door heel Flevoland gesproken met personen met dementie, hun mantelzorger, aanbieders van activiteiten en casemanagers. De uitkomsten presenteren we in het rapport ‘een zinvolle dagbesteding’.

Meer nieuws

Gerelateerde documenten