Goed gesprek met Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet: voor passende zorg en verbinding tussen informele en formele zorg is regionale inwonersparticipatie essentieel

20 januari 2023 Nieuwsberichten

Op vrijdag 20 januari bezocht Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet Jongerenbroedplaats Spot! in Lelystad. Gedeputeerde Jop Fackeldey ontving mevrouw Ellemeet samen met Eefke Meijerink, directeur-bestuurder van Flever. Gezamenlijk met Martine Visser, voorzitter van de Flevolandse Patiënten Federatie en Jakob Stolk, initiatiefnemer Spot! spraken zij over samenwerking tussen zorggebruikers en stakeholders van de sector Zorg en Welzijn.  

De aanwezigen zijn het unaniem eens dat inwoners een steviger stem moeten krijgen in de doorontwikkeling van de sector Zorg en Welzijn en dat Flever als zorgbelangorganisatie hen daarbij kan helpen. 

De financiële, personele en maatschappelijke houdbaarheid van deze sector komt steeds meer onder druk te staan terwijl de zorgvraag blijft toenemen. In het Integraal Zorgakkoord 2023 (IZA) is onder meer afgesproken dat partijen intensiever met elkaar moeten samenwerken, de eerstelijnszorg versterkt moet worden en er meer wordt ingezet op preventie. Ook moet het voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en blijven om in de zorg te werken. Beoogd wordt om de samenwerking te organiseren in een regionaal knooppunt. 

In Flevoland verbindt uitvoeringsorganisatie Flever de leefwereld van de inwoner met de systeemwereld van o.a. overheidsinstanties. Daarnaast bevordert Flever de groei van meer maatschappelijke initiatieven. 

Ook sprak mevrouw Ellemeet met medewerkers en cliënten van ExpEx Flevoland en OCO Almere. Twee organisaties die met inzet van ervaringsdeskundigen inwoners van Flevoland begeleiden en ondersteunen. Bij ExpEx begeleiden en ondersteunen ervaringsdeskundige jongeren hun leeftijdsgenoten die kampen met (psychische) problemen. OCO staat voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Ervaringsdeskundigen ondersteunen inwoners bij hun contact met de gemeente, het wijkteam, zorgaanbieders of andere instanties. 

 

 

Meer nieuws