Inwoners steviger stem in regionale ontwikkelingen zorg en welzijn

11 oktober 2023 Nieuwsberichten

De Flevolandse patiëntenfederatie en Flever slaan de handen ineen om inwoners een krachtigere stem te geven in de ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Ze ondersteunen en verbinden zorg- en welzijnsnetwerken in Flevoland met inwoners, patiënten en cliënten en brengen deze netwerken samen als onderdeel van participatie in veranderingen in de zorg en het welzijn.

In Flevoland wordt door zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraar en de provincie hard gewerkt om de zorg en het welzijn voor Flevolanders ook in de toekomst goed en toegankelijk te houden. Door onder andere de vergrijzing blijft de zorgbehoefte groeien en neemt het aantal mensen dat in de zorg kan werken af, dat is nu al merkbaar. Een stevige uitdaging waar professionals, gemeente en het rijk samen zal moeten werken met inwoners van de provincie Flevoland om tot een passende oplossing te komen.

Flevolanders betrekken 

Binnen de gemeentes zijn er vaak al korte lijntjes op projectniveau om inwoners te betrekken. In deze regionale ontwikkeling zijn die er nog niet. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport gaan dit vanaf volgend jaar versterken. De plannen voor de doorontwikkeling van zorg en welzijn worden nú gemaakt en er is op korte termijn ondersteuning nodig. Daarom zijn Flever en de Flevolandse Patiënten Federatie gestart met de voorbereiding voor het realiseren van de participatiehub Flevoland. 

“De afgelopen jaren hebben we stevig aan de weg getimmerd en daarmee ook veel bereikt maar we zien dat we een bredere groep inwoners moeten betrekken, dat gaan we nu samen met Flever doen”. Aldus Martine Visser, voorzitter van de Flevolandse patiëntenfederatie

De participatiehub Flevoland gaat zorgen dat inwoners die mee willen denken over de zorg dat ook echt kunnen doen. Professionals, mantelzorgers en vrijwilligers zullen in de toekomst meer moeten samen werken en er zullen gezamenlijk keuzes gemaakt moeten worden over prioriteiten in de zorg. Deze keuzes moeten gemaakt worden met de inwoners.

“Inwoners weten heel goed wat ze wel en niet willen. Ze snappen ook dat niet alles kan blijven zoals het is. Door de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg en neemt het aantal mensen dat in de zorg werkt af, dat zien we nu al. Als je zelf zorg krijgt zie je heel goed hoe hard er gewerkt wordt door de mensen in de zorg. Benut de kennis en ervaring van inwoners, die komen soms met verrassende oplossingen. Wij ondersteunen inwoners om hun stem te laten horen over zorg en welzijn.” Eefke Meijerink, Flever

Ook organisaties als Samenkragt (voor burgerinitiatieven) en het lectoraat ‘klantperspectief in ondersteuning en zorg’ van Windesheim steunen de ontwikkeling van de participatiehub Flevoland.

Meer nieuws

Betrokken personen

Astrid Stomphorst
Programmamanager Versterken van Inwoners & Positieve Gezondheid

a.stomphorst@flever.nl
06-43459191