Terug

Advies commissie Werken in de Zorg over ‘Anders besturen’

Datum: 02 november, 2021

De commissie Werken in de Zorg heeft tot taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. Eén van de thema’s die kan helpen bij de oplossing is anders besturen, vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave.