Terug

Advies commissie Werken in de Zorg over Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen

Datum: 02 november, 2021

De commissie Werken in de Zorg heeft tot taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. Eén van de thema’s die kan helpen bij de oplossing is onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen.