Terug

Kamerbrief over aanpak krapte op arbeidsmarkt

Auteur: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Datum: 24 juni, 2022

Om uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden, schetst het kabinet in deze brief de kabinetsbrede aanpak van krapte. Met zes acties en bijbehorende maatregelen werkt het kabinet aan een arbeidsmarkt die beter bestand is tegen periodes van krapte.