Terug

Literatuurstudie productiviteit in de gezondheidszorg

Datum: 22 november, 2021

In opdracht van Flever heeft Zorgfocuz een literatuurstudie gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van productiviteitsverhoging in de gezondheidszorg. Het verhogen van arbeidsproductiviteit is één van de doelstellingen van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF), binnen het thema anders organiseren.