Ons een zorg! Rapportage co-creatie onderzoek

23 mei 2022

Dit is het verslag van een co-creatie onderzoek over de samenwerking tussen zorgverleners, naasten en vrijwilligers. Het onderzoek is een onderdeel van een RVS project dat uitmondt in een advies over samenwerking tussen deze ‘formele en informele zorg’.

Meer nieuws