Publicatie ANBI_Flever

12 januari 2022

Flever zet zich in voor het algemeen belang en is daarom door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In deze publicatie staat o.a. het doel en de activiteiten en (financiële) resultaten

Meer nieuws