Landelijke subsidie voor Human Capital Agenda Zorg en Welzijn in Flevoland

De meerjarige subsidieaanvraag die de Human Capital Agenda Zorg Welzijn Flevoland (HCA ZWF)  heeft ingediend bij het het ZonMw-programma Ondersteuning Regionale Samenwerking voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV) is toegekend.

Met deze meerjarige financiering krijgt de Human Capital Agenda voor de Zorg en Welzijn in Flevoland de kans om thema’s zoals instroom, behoud, transformatie van werk, preventie en positieve gezondheid en een lerend netwerk verder te ontwikkelen.

De goedkeuring van de subsidie betekent een mijlpaal voor de zorg- en welzijnssector in Flevoland. We kijken er naar uit om samen met een aantal organisaties, met behulp van zes cruciale bouwstenen, te leren om te transformeren en zo de sector toekomstbestendig te maken.

Onze dank gaat uit naar iedereen die betrokken was bij dit uitdagende proces, over verschillende domeinen heen, voor hun vertrouwen en inzet.

Voor meer informatie over de subsidieoproep en de HCA ZWF:

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met onze Projectleider Rosanne Engberts via r.engberts@flever.nl.

Samenwerken loont en samen zorgen we voor een sterkere zorg- en welzijnssector in Flevoland.

 

Betrokken personen

Rosanne Engberts
Agendasecretaris HCA ZWF

r.engberts@flever.nl
06-53465000