Lerend Netwerk Regionale Strategische Personeelsplanning (SPP)

30 juni 2022 Nieuwsberichten

De sector zorg en welzijn is een dynamische sector. Overschotten en tekorten wisselen elkaar steeds sneller af. De toekomst voorspellen is lastig, maar je kunt je er wel op voorbereiden. Waardoor je beter in staat bent de HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten.

Samenwerken aan datagedreven HR

SPP is een veelgebruikte term binnen het vakgebied Human Resources Management (HRM). SPP neemt relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen (voorzien in de toekomst) mee bij het beoordelen en bepalen van de benodigde medewerkers in de organisatie. Juist nu is het belangrijk te leren van onverwachte gebeurtenissen en ze als ervaringsmateriaal mee te nemen in het bepalen van nieuwe risico’s en kansen voor de toekomst binnen jouw organisatie en voor de samenwerking in de regio.

Lerend Netwerk Regionale Strategische Personeelsplanning van het PFZW

Het Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) beschikt over veel data. Samen met Flever biedt PFZW het Lerend Netwerk aan waarin organisaties leren omgaan met data, scenario’s te ontwikkelen en zicht te krijgen op wat er de komende jaren (in grote lijnen) staat te gebeuren als het gaat om medewerkers. Het Lerend Netwerk start op 6 oktober en in een half jaar leer je met diverse workshops, groepsbijeenkomsten en praktische tools en tips hoe je HR-data beter en gerichter kunt inzetten bij arbeidsvraagstukken.

Meer informatie en aanmelden

Het Lerend Netwerk start op 6 oktober 2022. Wil je meer informatie over dit Lerende Netwerk of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Matthias Zomer via m.zomer@flever.nl. De aanmelding sluit op 6 september 2022. Wees er op tijd bij, want er is beperkt plek.

Lees ook de informatie van het PFZW

Meer nieuws

Betrokken personen