Meldpunt voor maatschappelijke initiatieven Oekraine

Sinds de Russische inval zijn al miljoenen Oekraïners op de vlucht geslagen. Dat aantal zal de komende tijd verder toenemen. Flevoland is in gedachten bij de mensen in Oekraïne en leeft intens met ze mee. Er zijn allerlei initiatieven van burgers, bedrijven en organisaties die spontaan tot stand zijn gekomen. Het gaat om zeer uiteenlopende activiteiten: van het leveren van spullen, tot het aanbieden van slaapplaatsen aan vluchtelingen en solidariteitsmarsen. Een mooi gebaar dat laat zien hoe betrokken wij met elkaar zijn bij het leed van de mensen in Oekraïne. Flevoland is trots op deze initiatieven en wil deze graag stimuleren om door te gaan.

Daarom is Flever een meldpunt gestart om inwoners en organisaties in Flevoland met initiatieven voor Oekraïne, te versterken, met elkaar te verbinden en informatie te delen. Wilt u meer informatie over hoe u een en ander kunt aanpakken? Of heeft u of kent u een mooi initiatief waarbij Oekraiense vluchtelingen worden geholpen?

Neem dan contact op met Freerk Dijkstra via f.dijkstra@flever.nl

Wilt u een initiatief onder de aandacht brengen of heeft u een vraag of opmerking? Laat ons dit weten via dit contactformulier.