Programma MET (Medewerker en Technologie)

15 november 2021 Nieuwsberichten

Technologie is onlosmakelijk verbonden met Zorg en Welzijn. Zorgtechnologie neemt een steeds prominentere plaats in, die rol zal in de toekomst alleen maar groter worden. Als gevolg van corona is zorgtechnologie in een stroomversnelling geraakt. Waar digitale oplossingen voorheen niet mogelijk waren, zijn ze nu versneld ingezet. Veel medewerkers hebben het nut en de noodzaak van digitalisering en zorgtechnologie ervaren. Technologische ontwikkelingen leiden vaak tot andere werkwijzen waar ook andere competenties voor nodig zijn.

Programma Medewerker En Technologie (MET)

Wat vraagt het van huidige zorgmedewerkers om de nieuwe technologie te adopteren en toe te passen? Wat moeten zij kennen, kunnen en willen om te (blijven) functioneren in deze veranderende omgeving? Het programma Medewerker En Technologie (MET) is gericht op het adequaat voorbereiden, ondersteunen, begeleiden en opleiden van zorgprofessionals op het gebied van zorgtechnologie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande en bewezen methoden, inzichten en onderwijsprogramma’s van de partijen: Tech@doptie (onderdeel ROC) en de coalitie Digivaardig in de Zorg.

Wil jij aan de slag binnen jouw organisatie met MET (Medewerker en Technologie)? Je kunt jouw organisatie aanmelden tot uiterlijk 28 januari 2022. Meld je op tijd aan door een bericht te sturen naar Erika Somers (e.somers@flever.nl) en naar met@wzw.nl.

Vanuit RegioPlus bieden wij in 2022 een gesubsidieerd programma aan om medewerkers te trainen. Dit kan middels:

  1. MET Totaalaanpak
  2. MET Masterclasses

Voor de totaalaanpak zijn landelijk vier plekken beschikbaar, voor de masterclasses 20 plekken per masterclass.

MET totaalaanpak

MET totaalaanpak bestaat uit:

  1. Het Tech@doptiespel. Op teamniveau spelen van een online Tech@doptieSpel onder begeleiding van een spelleider. Dit kan fysiek of digitaal, per organisatie max 50 deelnemers, 2,5 uur per deelnemer.
  2. Leerarrangement. Het teamlid dat door het team naar voren geschoven is als voorloper, gaat een online leerarrangement van 7 dagdelen volgen (6x digitaal en 1x fysiek). Tijdens het leerarrangement staan competenties en vaardigheden centraal, niet de zorgtechnologie zelf.
  3. De online zelftest Digivaardig in de zorg. De teamleden die het Tech@doptieSpel hebben gespeeld vullen afzonderlijk de online zelftest van Digivaardig in de Zorg in. Hiermee krijgen zij een beeld van hun vaardigheden die nodig zijn om de basale digitale werkzaamheden te kunnen verrichten.
  4. 4 Masterclasses voor de borging zorgtechnologie. Handvatten aanreiken aan de deelnemende organisaties om zelf met de strategisch inbedding van zorgtechnologie aan de slag te gaan of deze verder vorm te geven. (1 deelnemer per organisatie, 4x 2uur) .

Kosten voor leden van Flever: geen kosten, alleen ureninvestering van de deelnemers.

Beoogde resultaten
1. Door deelname maakt de zorgorganisatie een aanzet tot de ontwikkeling van de toekomstige zorgprofessional, weergegeven in drie profielen: teamlid, voorloper en organisatie.
2. Binnen de geselecteerde teams  wordt een open cultuur gecreëerd rondom zorgtechnologie en de inzet daarvan in de zorg door dit op een open en toegankelijke manier bespreekbaar te maken met zorgmedewerkers.
3. De zorgorganisatie krijgt, met de uitkomsten van het Tech@doptie spel, inzicht in de gewenste competenties van medewerkers (anoniem) rondom het werken met (zorg)technologie, zowel op organisatie als
4. Er worden voorlopers opgeleid die zowel de organisatie als directe collega’s kunnen ondersteunen bij het werken met (zorg)technologie. Dit richt zich zowel op instrumentele, sociale en didactische competenties.
5. Voorlopers volgen hiervoor een geaccrediteerd leerarrangement.  Hierbij worden zij opgeleid om teamleden te kunnen ondersteunen bij het toepassen van technologie en een aanspreekpunt te zijn voor de zorgorganisatie.
6. De voorloper ontvangt voor deelname aan het leerarrangement een certificaat.
7. Er ontstaat een blijvende regionale samenwerking door deelname van de voorloper aan de Tech@doptie-kenniskring om kennis en ervaring ook buiten de eigen organisatie uit te wisselen.
8. Verkenning van verdergaande duurzame samenwerking in de regio rondom technologie in zorg en welzijn. Waarbij elke partner zijn rol kan pakken.

MET masterclasses

In plaats van de totaalaanpak kunnen organisaties ook kiezen voor het volgen van alleen de masterclasses. Er zijn vier masterclasses. Per masterclass is er plek voor 20 deelnemers.  Max. 1 deelnemer per organisatie. Organisaties kunnen zelf aangeven waar behoefte aan is.

De thema’s zijn:

  1. zorgtechnologie/digitalisering verweven in beleid
  2. sturen op projecten vanuit het management
  3. van project/experiment naar implementatie
  4. management van meerdere zorgtechnologie en ICT-toepassingen en -projecten

Kosten: geen kosten, alleen ureninvestering van de deelnemers.

Voortgang in 2023

Organisaties kunnen kiezen om deel te nemen aan het totaalpakket, of in te schrijven op losse masterclasses.

Als er in 2022 voldoende animo is, wordt er gekeken dit programma in 2023 opnieuw ingezet kan worden. Doel voor 2023 is dat de regio kennis en kunde vanuit de partners van MET krijgt overgedragen naar onderwijsinstellingen in de eigen regio. Dit hangt af van de welwillendheid van partners in de regio en hoe de samenwerking kan worden opgezet. Kortom, willen we dit programma in Flevoland opstarten in 2023 dan moeten we in gesprek met onderwijsinstellingen in Flevoland en zorgen dat zij dit programma willen faciliteren. Dit zal moeten worden verkend. Daarbij moet dan ook opnieuw gekeken worden naar de kosten voor deelnemers omdat de subsidieregeling via RegioPlus dan niet meer loopt.

Wil je extra achtergrondinformatie, dan kun je de voorlichting terugkijken die door MET is gegeven aan de werkgeversorganisatie via deze link.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 28 januari 2022. Stuur een bericht naar Erika Somers (e.somers@flever.nl) en naar met@wzw.nl.

TIP: ga je volgend jaar aan de slag met digivaardigheid en ben je geïnteresseerd in deelname in 2023? Geef dit dan z.s.m. door aan Erika Somers via e.somers@flever.nl.

Meer nieuws