Regionale Human Capital Pool (transfercentrum)

Op de arbeidsmarkt zijn krapte sectoren, daar waar mensen extra nodig zijn, en overschot sectoren, daar waar mensen niet meer aan het werk kunnen. Een gezonde arbeidsmarkt floreert door het stimuleren van arbeidsmobiliteit en het organiseren van werk naar werk trajecten, zodat de sectoren als communicerende vaten fungeren en met elkaar investeren daar waar nodig om zo zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar werk. Vraag en aanbod moet goed op elkaar worden afgestemd. Dat geldt ook voor opleiding en werk. Met als doel een grotere talentenpool van mensen te realiseren voor de sector zorg en welzijn in Flevoland.