Publicatie Instroom 2021: instroom blijft stijgen, maar groei op langere termijn onzeker

23 december 2021 Nieuwsberichten

De afgelopen jaren is de jaarlijkse instroom op de arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland toegenomen: van 3.000 in 2015 naar 4.000 in 2020. Belangrijkste reden om in te stromen zijn de inhoud van het werk en contacten met cliënten/patiënten.

De verwachting is dat de instroom de komende jaren nog blijft toenemen, maar dit is behoorlijk onzeker. Dit is o.a. afhankelijk van de ontwikkeling van werkgelegenheid in andere sectoren en het studierendement in het onderwijs*. Een grotere instroom in het onderwijs betekent ook een toenemende behoefte aan stageplekken en begeleiding voor de studenten.

In deze themapublicatie gaan we in op de instroom op de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland en kijken we vooruit. We bespreken de verschillende stromen naar de arbeidsmarkt en kijken hierbij uitgebreid naar de in- en doorstroom in het zorgonderwijs.

Tenslotte gaan we in op de prognose en belichten we de potentiële doelgroepen voor de komende jaren.

Lees de publicatie hier.

* Percentage studenten dat een diploma behaalt met maximaal een jaar uitloop

Meer nieuws