Scholingsbijeenkomst Eenzaamheid inhoudelijk programma

Plenaire start | 09.15 uur

Eenzaamheid, we kennen het allemaal. Het overkomt je, het is niet zichtbaar en er is geen medicijn tegen. Toch kun je iets doen tegen eenzaamheid, voor jezelf of voor een ander. Je moet dan wel weten wat eenzaamheid is, wat het doet en wanneer de eenzaamheid een probleem wordt.
Tijdens deze lezing nemen specialisten Anna Rijpsma en Vanessa Steenbergen je mee in een korte introductie over eenzaamheid.

Na het volgen van deze presentatie:

 1. Heb je meer kennis over het begrip eenzaamheid.
 2. Weet je wat de gedragsmatige en fysiologische aspecten van eenzaamheid zijn.
 3. Weet je wanneer je als professional alert moet zijn op eenzaamheid.

Door:

 • Anna Rijpsma, welzijnscoach/specialist eenzaamheid bij Welzijn Lelystad
 • Vanessa Steenbergen, Sociaal Cultureel Werker/specialist eenzaamheid bij De Schoor, Welzijnswerk Almere

Interactieve workshops | 10.00 – 12.30 uur

Hoe werkt het?

 • Bij het aanmelden geef je op wat je 1e, 2e, 3e en 4e voorkeur is.
 • Op basis van het aantal aanmeldingen per workshop delen we alle deelnemers in.
 • Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de opgegeven voorkeuren.

1. Best practices jongerenwerkers

Er worden twee verschillende workshops over het thema jongeren aangeboden. Doel van deze workshop is om praktijkvoorbeelden van jongerenwerkers en ervaringsdeskundigen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over handvatten voor praktijksituaties.

 • Ronde 1: Best practice uit Dronten. Het ervaringscafé in samenwerking met ExpEx Flevoland.
 • Ronde 2: Best practice uit Almere. Talentontwikkeling door De Schoor.

Best practice uit Dronten. Het ervaringscafé in samenwerking met ExpEx Flevoland.
Het Ervaringscafé is een activiteit die om de vier weken plaatsvindt in het jongerencentrum ‘Chillpoint’ van De Meerpaal. Het is een activiteit voor en door jongeren. Hier kunnen jongeren elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Ervaringen van de jongeren lopen uiteen van vraagstukken op het gebied van genderdiversiteit, jeugdzorg, verlies van een dierbare, eenzaamheid, pestverleden, trauma’s en verslavingen. Machiel, Sam en Serina vertellen over hun ervaring met het Ervaringscafé en er is volop ruimte om zelf ervaringen uit te wisselen om zo van elkaar te leren.

Door:

Machiel Vellema Sam GielenSerina Timmerman

 • Machiel Vellema, jongerenwerker De Meerpaal
 • Sam Gielen, ExpEx Flevoland
 • Serina Timmerman, ExpEx Flevoland

Best practice uit Almere: Refolution in samenwerking met Refs Army

Het project Refolution focust zich op kwetsbare jongeren van 15 tot 23 jaar in Almere. Binnen het project wordt sport en in het bijzonder fitness ingezet om een betekenisrelatie op te bouwen met de jongeren. 2 dagen in de week komt er een vaste groep jongeren sporten onder begeleiding van een jongerenwerker en een personal trainer. Daarnaast vinden er maandelijks workshops plaats op het gebied van verslavingen, financiële weerbaarheid, gezondheid en mentale ontwikkeling. Referinio en Krish vertellen over het project en de ervaringen die zij vanuit De Schoor hebben met de jongeren in Almere.

Door:

Krish Oedietram Referinio Plet

 • Krish Oedietram, jongerenwerker De Schoor
 • Referinio Plet, jongerenwerker en weerbaarheidstrainer De Schoor

2. Signaleren

We weten allemaal dat eenzaamheid veel voorkomt, zowel jong als oud krijgt er mee te maken. Het is niet zichtbaar en voor iedereen anders. Hoe kun je eenzaamheid dan signaleren en wat kun je er vervolgens mee doen? Tijdens de workshop nemen de workshopleiders je aan de hand van praktijksituaties (casussen) mee in de mogelijkheden.

Na het volgen van deze pre

sentatie heb je:

 • Kennis van welke signalen eenzaamheid met zich meebrengt.
 • Kennis van je eigen waarneming van eenzaamheid.
 • Tips voor doorverwijzing/preventie/signalering.

Door:

 

 • Anna Rijpsma, welzijnscoach/specialist eenzaamheid bij Welzijn Lelystad
 • Annica Bijma, welzijnscoach/specialist eenzaamheid bij Welzijn Lelystad

3. Cultureel sensitief omgaan met eenzaamheid

In deze workshop staan we stil bij wat nodig is om cultuursensitief om te gaan met eenzaamheid. We hebben aandacht voor de onzichtbare eenzaamheid onder diverse groepen. Op een interactieve manier kijken we naar de betekenis van eenzaamheid binnen verschillende culturen.
Je krijgt overdenkingen mee om kritisch te kijken naar eenzaamheid onder verschillende groepen. Je leert over de vaardigheden die nodig zijn om cultuursensitief te werken rondom het thema eenzaamheid.
Na het volgen van de presentatie heb je:

 • Kennis en inzicht over eenzaamheid onder diverse groepen.
 • Inzicht gekregen in het bespreekbaar maken van eenzaamheid binnen diverse groepen.
 • Praktische tips om cultuursensitief om te gaan met eenzaamheid.

Door:

Workshopleider workshop 3

 

 • Rabia Madarun, begeleidingskundige

4. Eenzaamheid met mentale kwetsbaarheid

Wanneer het gaat om een onderwerp als eenzaamheid is het kunnen invoelen wat het voor iemand betekent om eenzaam te zijn de basis om in gesprek te gaan. Achter alle cijfers en feiten gaat het over mensen en hun ervaringen. Tijdens deze workshop willen we jullie vooral meenemen in het gevoel wat onder het woord eenzaamheid zit. We vertellen je er niet alleen wat eenzaamheid doet en betekent voor mensen met een mentale kwetsbaarheid maar we laten je dit ook voelen en ervaren.

Na het volgen van de presentatie heb je:

 • Inzicht in hoe eenzaamheid eruitziet, hoe het voelt en wat het betekent.
 • Je krijgt een idee van wat jij als mens kan doen om de eenzaamheid te verkleinen.

Deze workshop wordt gegeven door ervaringsdeskundigen.
Door:

 • Isabelle Dekker, WachtVerzachter
 • Saskia Schurman, Eigenwijze Company

5. Luisteren en gesprekstechnieken

Mensen vinden het vaak lastig om een pijnlijk onderwerp aan te snijden op een luchtige manier. In deze workshop worden handvatten aangeboden om eenzaamheid vanuit een rustige en open houding bespreekbaar te maken. Hierbij is er aandacht voor de reparatiereflex. We willen vervelende gevoelens het liefste uit de weg gaan, snel wegnemen of oplossen. In deze workshop wordt een routekaart met tools aangeboden om hiermee om te gaan. Het doel is uiteindelijk dat aanhoudende gevoelens van eenzaamheid worden gesignaleerd en dat er met aandacht over gesproken wordt.
Na het volgen van deze presentatie:

 • Zie je uit naar de ontmoeting met de ander.
 • Heb je aandacht voor eigen valkuilen en heb je geleerd hoe je eenzaamheid op een passende manier bespreekbaar maakt.

Door:

 • Daisy Hatusupy, projectleider, trainer en verbinder bij Unity Care

6. Best practices ‘mensen bereiken en in beweging krijgen’

In deze workshop worden twee best practices gedeeld en gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen.

Best practise uit Dronten
In Dronten is Welzijn verdeeld in vijf teams met ieder een Sociaal Werker, Jongerenwerker en
Buurtsportcoach. Hulpvragen op het gebied van eenzaamheid worden vaak in combinatie opgepakt.
Dat gaat meestal vanzelf want de vraag komt bij de één binnen en de ander heeft vaak een antwoord
Of de contacten om het op te lossen. Vraaggericht werken en ‘een stukje meelopen met de inwoner’
is wat ze in Dronten doen. Soms letterlijk met de inwoner aan de arm naar activiteiten.
Ook nieuwe gezamenlijke oplossingen zijn opgestart nadat er hulpvragen binnenkwamen op het gebied van eenzaamheid. Zoals een Roblox clubje, Damens 70 plus, Speeddating, wandelgroepen, koffieochtend etc.
In Dronten wordt ook veel gewerkt met andere organisaties en ook door de coalitie Meersamen.

Best practise vanaf Urk
Mit Eenkanger betekent ‘met elkaar’ en heeft als doel er voor elkaar zijn. Het project Mit Eenkanger biedt de algemene voorziening voor en met de bevolking van Urk. Eigenlijk voor iedereen. Op dit moment vooral voor senioren en mensen met een beperking. Er worden via Mit Eenkanger diverse dag- en vrijetijdsbestedingen gecoördineerd en (verder) ontwikkeld voor de bevolking van Urk. Dit wordt verspreid over Urk gedaan waarbij er samengewerkt wordt met diverse organisaties. Ze hebben als doel om de samenwerking met verenigingen en de kerken van Urk te versterken. Daarnaast wordt er wijkgericht gewerkt. Ook in deze vorm wordt er welzijn geboden aan en door de bevolking van Urk. Bovenstaande doelstelling wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van en met de brede inzet van vrijwilligers. Daarnaast willen ze ook verbinding maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen tot meedoen naar vermogen.

Door:

 • Margot Visser, Sociaal werker De Meerpaal & Huis voor Taal Dronten
 • Rik van Veldhuijsen, Coördinator dagbesteding bij Caritas Urk

7. Sociale netwerkversterking

Sociale netwerkversterking (SNV) is een werkwijze waarbij het eigenaarschap van cliënten voorop staat. Deze werkwijze gaat uit van de visie dat mensen heel goed in staat zijn om met hun sociale omgeving zélf besluiten te nemen, passende oplossingen te vinden voor vraagstukken en plannen te maken voor hun toekomst. Dit leidt tot duurzamere oplossingen én je cliënt is minder afhankelijk van zorgverleners.

Bij sociale netwerkversterking gaat het om een verandering van houding en gedrag.

Tijdens deze interactieve workshop starten we met een korte uitleg over de basishouding van waaruit je werkt bij Sociale netwerkversterking. Daarna gaan we met elkaar aan de slag. Sociale netwerkversterking werkt met verschillende type vragen om eigenaarschap bij de client te vergroten en kent verschillende instrumenten om het netwerk van de client in kaart te brengen. We maken tijdens deze workshop kennis met één van deze instrumenten.

Na het volgen van deze workshop:

 • Ben je je bewust van en begrijp je het belang en effect van de SNV basishouding
 • Ken je de verschillende typen vraagstellingen die gehanteerd worden binnen het werken vanuit SNV
 • Weet je welke instrumenten gebruikt worden bij het werken vanuit SNV

Door:

 • Willeke Lagerweij, trainer bij MEE Samen

Ben je erbij?

We zien graag of je erbij bent. Vanwege een beperkt aantal plekken kan het zijn dat je op een wachtlijst komt. Als dit zo is informeren we je daar tijdig over. Meld je hier aan.