SectorplanPlus

Waarom SectorplanPlus Flevoland?

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.
De komende jaren zal de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn blijven stijgen. Als we nu niets extra doen kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100.000 en 125.000 personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Afgelopen jaren hebben we gezien dat SectorplanPlus een grote bijdrage heeft geleverd aan het aanpakken van deze arbeidsmarktuitdaging van de sector. De personeelstekorten in de zorg zijn echter nog niet opgelost. De urgentie om in te zetten op behoud en het opleiden van zorgmedewerkers is misschien wel groter dan ooit.

Subsidie Praktijkleren eenvoudig en snel geregeld (PDF)

Meerjarige subsidieregeling SectorplanPlus voor werkgevers in Flevoland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de meerjarige subsidieregeling SectorplanPlus voor werkgevers in zorg en welzijn ingesteld. Deze subsidie geeft een extra impuls aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.

 

Meer informatie

Subsidie aanvragen?

Per 1 augustus aanstaande wordt het portal voor het aanvragen van subsidie uit SectorplanPlus-TAZ 2023-2024 voor komend studiejaar geopend. Het ministerie van VWS stelt wederom middelen beschikbaar om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. De uitvoering hiervan wordt, net als de afgelopen jaren, belegd bij het samenwerkingsverband RegioPlus. Van 1 augustus tot en met 20 augustus kunnen arbeidsorganisaties pro forma aanvragen indienen. Vervolgens is er tot en met 30 september 2023 de tijd om de aanvragen aan te laten passen.

Heeft u vragen of ondersteuning nodig bij uw aanvraag?
Neem dan contact op met onze projectleider Ton van Soest

Betrokken personen


Projectleider SectorplanPlus

sectorplanplus@flever.nl
06-20842724