Stichting Plots en Laatdoven tekent het convenant met OCO Almere

22 juli 2022 Nieuwsberichten

Op donderdag 21 juli heeft de Stichting Plots en Laatdoven het convenant met OCO Almere ondertekent. Bij het ondertekenen van het convenant sluit Stichting Plots en Laatdoven zich aan als onafhankelijke cliëntondersteuner. Een mooie aanvulling op de al bestaande partners. Zo blijft OCO Almere zich verder uitbreiden en kan zo steeds meer Almeerders helpen door ervaringsdeskundigen die hetzelfde hebben meegemaakt als zij.

De Stichting Plots en Laatdoven

De Stichting Plots en Laatdoven is een landelijke stichting voor personen die na de taalontwikkeling plotseling (van de ene op de andere dag) of langzamerhand doof zijn geworden. De stichting heeft jaarlijks terugkerende activiteiten voor lotgenoten en belangstellenden. Verder doet de stichting aan belangenbehartiging en informatievoorziening. Ervaringsdeskundigen van de Stichting zullen inwoners in Almere ondersteunen bij gesprekken, gericht op het verkrijgen van de juiste hulp en zorg welke er nodig is. Er zijn in Almere nu meer dan 65 ervaringsdeskundigen actief welke Almeerders dagelijks ondersteunen.

OCO Almere

OCO Almere is een netwerk van tientallen ervaringsdeskundigen. Het zijn Almeerders die goed weten hoe het voelt om te leven met een beperking of andere problemen. Zij helpen andere Almeerders als onafhankelijke cliëntondersteuner (afgekort: OCO). Een OCO kan een inwoner helpen bij gesprekken met de gemeente of zorgaanbieders. Dit gebeurt onder begeleiding en in samenwerking met de coördinatoren van OCO Almere en meerdere convenantpartners (vrijwilligers/patiëntenverenigingen uit Almere).

Zie voor meer informatie:  www.stichtingplotsdoven.nl en www.ocoalmere.nl

Meer nieuws