Stimuleringsregeling technologie in ondersteuning en zorg (STOZ)

20 maart 2024 Nieuwsberichten

 

 

 

Doel regeling: Het doel van de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) is het stimuleren van (gezamenlijke) activiteiten voor het transformeren en anders organiseren van zorg- of ondersteuningsprocessen, via de inzet van digitale of hybride processen.

Voor wie: Een aanbieder van zorg of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz, Jeugdwet of Wpg) kan in samenwerking met een of meerdere inkopers (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren) en met andere aanbieders een aanvraag indienen.

Activiteiten: Op basis van de regeling kan voor maximaal drie jaar subsidie worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van het doel van de regeling en die betrekking hebben op:

  1. de investering in of exploitatie van een innovatiecluster;
  2. proces- en organisatie-innovatie;
  3. opleidingsactiviteiten;
  4. implementatiestart (het ontwikkelen van een strategie voor de inzet van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning en het opstellen van een implementatieplan voor deze strategie).

Subsidiebedrag: Het maximale subsidiepercentage voor activiteiten a. tot en met c. is 50% van de in aanmerking komende kosten. Het minimumbedrag aan subsidie voor investering in of exploitatie van een innovatiecluster, proces- en organisatie-innovatie en opleidingsactiviteiten samen is € 25.000 en het maximumbedrag is € 750.000. Het maximumbedrag aan subsidie voor implementatiestart is € 25.000.

Deadline: Aanvragen kunnen van 14 mei 2024 tot en met 20 december 2024 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen.

RVO organiseert als subsidieverstrekker 2 informatiebijeenkomsten: op 25 april en 8 mei. Wil je deelnemen aan een van deze bijeenkomst? Aanmelden kan via deze doorlink naar het RVO.

 

Meer nieuws