Update SectorplanPlus

16 november 2021 Nieuwsberichten

In dit bericht brengen we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de subsidieregeling SectorplanPlus.

Herzieningsmogelijkheden 4e tijdvak

Afgelopen september was er de mogelijkheid om het in december 2019 aangevraagde bedrag voor het 4e tijdvak van SectorplanPlus te herzien. Door een aantal deelnemers is hiervan gebruik gemaakt. Subsidieverstrekker ministerie van VWS is hiermee volledig akkoord gegaan. Dit betekent dat er voor deze deelnemers meer mogelijkheden zijn ontstaan om subsidiabele opleidingstrajecten ook daadwerkelijk gesubsidieerd te krijgen.

Overigens zullen in 2022 nog enkele vergelijkbare herzieningsmomenten worden georganiseerd. De eerste is al in januari 2022. Alle contactpersonen binnen SectorplanPlus (4e tijdvak) ontvangen hierover een mail.

Subsidie voor MBO-certificaten

Deelnemende zorginstellingen kunnen gebruik maken van de subsidie van SectorplanPlus voor de inzet van MBO-certificaten. Vanaf het moment dat de subsidieregeling vanuit de Nationale Zorgklas stopt (per 31 december 2021) kan er voor een aantal deelopleidingen tot uiterlijk april 2022 subsidie vanuit SectorplanPlus worden aangevraagd.

Hierbij moet de werkgever wel aan een aantal voorwaarden voldoen en dient er een correcte verantwoording overlegd te worden. Voor deze voorwaarden en het gehele nieuwsbericht kijk op www.sectorplanplus.nl.

Bevoorschottingsrondes

Medio november vindt opnieuw een bevoorschottingsronde voor SectorplanPlus plaats. Het gaat bij de deelnemers via Flever dan in totaal om een bedrag van zo’n 1,5 ton. Daarmee is er dan al ongeveer 1,5 miljoen euro overgemaakt aan zorginstellingen in Flevoland. De eerstvolgende bevoorschottingsronde staat gepland voor februari 2022. Ook de subsidieregeling Covid-19 (met betrekking tot het specifiek opleiden van medewerkers vanwege coronataken) die gekoppeld was aan het 4e tijdvak van SectorplanPlus, heeft onlangs tot uitbetaling geleid.

Mogelijk vervolg op SectorplanPlus

SectorplanPlus loopt nog door tot 23 augustus 2022. Opleidingen worden na die datum niet meer gesubsidieerd vanuit SectorplanPlus. Inmiddels wordt er binnen de regionale werkgeversorganisaties en hun koepelorganisatie RegioPlus nagedacht over een mogelijke opvolger van SectorplanPlus: een nieuw meerjarig subsidieprogramma, gerelateerd aan het laten volgen van opleidingen en trainingen binnen de eigen organisatie. Maar wellicht ook een stuk breder, in de vorm van een arbeidsmarktsubsidie. Op dit moment is daar nog weinig concreets over te melden. Veel zal daarbij immers ook afhangen van de mening van het nieuwe kabinet en de nieuwe Minister van VWS. Mocht jouw organisatie echter nu al een duidelijke mening hebben over wat als positief dan wel negatief is ervaren binnen SectorplanPlus, dan kun je dat aan de regionale projectleiders SectorplanPlus laten weten. Een mail met jouw eigen ideeën voor een nieuw subsidieprogramma (met een looptijd van 4 of 5 jaar) wordt dus zeker gewaardeerd.

Bij vragen over het bovenstaande kunt je altijd contact opnemen met de regionale projectleider SectorplanPlus van Flever, Ton van Soest: 06-20842724 of sectorplanplus@flever.nl.

Meer nieuws