Vacatures Zorgbelang Nederland

08 maart 2023 Uncategorized

Op zoek naar een leuke uitdaging? Zorgbelang Nederland heeft 2 vacatures openstaan binnen haar klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie behandelt klachten voor de regionale zorgbelangorganisaties. Cliënten (of hun gemachtigde) die niet tevreden zijn over de bejegening door een van de medewerkers van een zorgbelangorganisatie, richten zich eerst met hun klacht tot de betrokken medewerker en daarna tot diens leidinggevende. Als de onvrede blijft bestaan, kan een cliënt zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie van Zorgbelang Nederland.

Voorzitter en lid

Wat houdt de functie in?

 • een klacht wordt in behandeling genomen door de (plaatsvervangend) voorzitter en twee leden van de klachtencommissie, bijgestaan door de ambtelijk secretaris;
 • van de klachtencommissie wordt verwacht dat zij tenminste eenmaal per jaar plenair bijeenkomt en een jaarverslag opstelt, eventueel met aanbevelingen voor het bestuur;
 • de leden van de klachtencommissie worden aangesteld voor een periode van 4 jaar. Zij kunnen
  eenmaal worden herbenoemd.

De verwachte tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal klachten. De afgelopen jaren bedroeg
die gemiddeld circa 10 uur per jaar.

Benieuwd naar de hele vacature? Je vindt deze hier.

Ambtelijk secretaris

De secretaris ondersteunt de landelijke klachtencommissie door:

 • als eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten te fungeren;
 • klachten te beoordelen op ontvankelijkheid en correspondentie te voeren met de
  belanghebbenden;
 • de afhandeling van ontvankelijke klachten te organiseren;
 • verslag te leggen van hoorzittingen en andere besprekingen;
 • conceptteksten van standpunten, jaarverslagen en andere documenten te
  formuleren;
 • termijnen te bewaken (klachtafhandeling, zittingsrooster);
 • plenaire bijeenkomsten te faciliteren;
 • een archief te beheren;
 • de financiële aspecten van het commissiewerk te ondersteunen.

De tijdbesteding is afhankelijk van het aantal klachten. Uitgangspunt is 2-4 uur per week.

Benieuwd naar de hele vacature? Je vindt deze hier.

Meer nieuws