VSBfonds houdt spreekuur voor financiering sociale en culturele projecten Flevoland

01 juni 2023 Nieuwsberichten

Flevolanders met een idee voor een sociaal of cultureel initiatief in Flevoland kunnen terecht bij VSBfonds. Dat kan gaan om het inrichten van een ontmoetingsplek, het aanleggen van een speeltuin of allerlei andere plannen om buurten te versterken. Alles met het doel om ervoor te zorgen dat de mensen actief mee kunnen doen. Om een idee of plan verder te brengen kunnen mensen naar het spreekuur van VSBfonds. Donderdag 29 juni a.s. zijn de adviseurs van VSBfonds bij Flever in Lelystad aanwezig om met initiatiefnemers in gesprek te gaan.

VSBfonds kan helpen met financiële steun of andere hulp zoals extra informatie en juiste doorverwijzingen. Flevolanders met een mooi plan voor een sociaal of cultureel initiatief in Flevoland zijn van harte welkom op donderdag 29 juni aan De Schans 19-45 in Lelystad. Vanwege de planning van het spreekuur is het maken van een afspraak noodzakelijk. Dit kan per mail: infofuo@vsbfonds.nl.

Mooie ideeën gezocht

Het spreekuur is er voor Flevolanders met ideeën die zich richten op het meedoen van mensen in de samenleving, zodat niemand aan de zijlijn hoeft te staan. Denk aan projecten die mensen helpen zichzelf te ontwikkelen. En aan activiteiten die gericht zijn op het versterken van buurten en wijken waarbij inwoners met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Zoals een ontmoetingsplek in de wijk of buurt zoals een buurthuis of speeltuin.

Interesse in een gesprek? Maak een afspraak!

Op donderdag 29 juni van 10:00 uur tot 16:30 uur zijn Brigitte Coté en Guus Pengel, regio-adviseurs van VSBfonds, aanwezig bij Flever aan De Schans 19 45 in Lelystad. Zij kunnen initiatiefnemers informeren en helpen de juiste route te doorlopen. Mensen met een idee of plan kunnen per mail een afspraak maken: infofuo@vsbfonds.nl. Na het maken van de afspraak ontvangen zij een bevestiging met daarin verdere details.

Over VSBfonds

VSBfonds (www.vsbfonds.nl) ondersteunt graag projecten die bijdragen aan een sociale, creatieve en inclusieve samenleving. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Meer nieuws