Wereld Alzheimer Dag op de Floriade

21 april 2022 Nieuwsberichten

Graag brengen we een mooi initiatief van Alzheimer Nederland afdeling Flevoland onder de aandacht om mensen met dementie en hun mantelzorger(s) eens extra in het zonnetje te zetten.

Alzheimer Nederland afdeling Flevoland nodigt inwoners van Flevoland met dementie en hun mantelzorger(s) uit voor een bezoek aan de Floriade op 21 september 2022. Deze dag is Wereld Alzheimer Dag.

Het thema dit jaar is ‘Samen op pad’. Daarom wil de Flevolandse afdeling van Alzheimer Nederland graag een ontspannen dag aanbieden aan zowel de inwoners van Flevoland met dementie als hun mantelzorgers.

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. Het vervoer, toegangskaarten en lunch worden door Alzheimer Nederland afdeling Flevoland verzorgd. Aanmelden kan door een formulier aan te vragen bij flevoland@alzheimervrijwilligers.nl of telefonisch via 06 – 57829590. Er is beperkte plek dus meld u snel aan.

Deze dag wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van o.a. Provincie, Alzheimer Nederland, Gemeenten en Rabobank.

Meer nieuws