Werkbezoek aan een AVN-locatie in Flevoland: dit gebeurt er allemaal

09 februari 2022 Nieuwsberichten

Op woensdag 9 februari 2022 bracht Lea Bouwmeester een werkbezoek aan Flevoland. Lea is betrokken bij het Actie- Leer Netwerk en bij Ouder Worden 2040. Daarnaast is zij als consultant werkzaam bij BeBright. Samen met gedeputeerde Jop Fackeldey en Eefke Meijerink, directeur-bestuurder van Flever, bezocht ze AV-locatie de Hanzeborg van Woonzorg Flevoland. Men werd bijgepraat over wat AV-zorg inhoudt en waarom Woonzorg Flevoland met deze methode werkt. Zorgmedewerkers deelden hun ervaringen en vertelden wat deze nieuwe methode teweeg brengt bij Woonzorg Flevoland. Ook sloten ze aan bij een OERmoment: een reflectiemoment op de werkvloer. Op deze manier maakte Lea kennis met een voorbeeld van het anders organiseren van de zorg in Flevoland. Daarnaast sluit het werkbezoek aan bij het thema ouderenzorg: één van de thema’s van de Zorgtafel Flevoland.

Wat is en AV-locatie?

Op een AV-locatie wordt zorg verleend volgens de actie leermethode van de Stichting Academische Verpleeg(t)huiszorg Nederland (S-AVN). In deze methode staan wensen van cliënten centraal. Ook levert de methode een bijdrage aan het arbeidsplezier van de zorgmedewerkers én aan efficiënte bedrijfsvoering. S-AVN maakt zich met deze methode sterk voor het anders organiseren van de chronische of langdurige zorg in Flevoland. Inmiddels zijn er 4 AV-locaties in Flevoland. Het werk van S-AVN sluit aan bij de opgave Krachtige Samenleving uit de Flevolandse Omgevingsvisie en bij de pijler ‘Anders organiseren’ van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland. Provincie Flevoland ondersteunt het werk van S-AVN met een incidentele subsidie.

Over de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland

Om te zorgen dat de Flevolandse zorg- en welzijnssector toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedere inwoner, is een gezonde arbeidsmarkt cruciaal. In de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) staan twaalf doelstellingen om het tekort aan personeel in de zorg- en welzijnssector aan te pakken. Werkgevers in zorg en welzijn, onderwijsorganisaties, de zes Flevolandse gemeenten, provincie Flevoland en het UWV voeren samen deze agenda uit. Provincie Flevoland ondertekende de HCA ZWF in oktober 2021. De HCA ZWF werkt met meetbare resultaten. Om te weten of de acties ook het gewenste resultaat hebben, verschijnt er elk jaar een rapport. Dat laat het concrete effect op instroom en behoud van medewerkers en op het gebied van het anders organiseren van de zorg zien.

 

Meer nieuws