Arbeidsmarkt en Onderwijs

Als arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in Flevoland zet Flever in op het toekomstbestendig maken van de sector zorg en welzijn Flevoland. Met voldoende gekwalificeerd personeel. Zodat gezondheidszorg en ondersteuning goed, toegankelijk en betaalbaar is voor alle Flevolanders.

Binnen het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs werken we aan het in balans brengen en houden van de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Daarbij zetten we in op bevordering van wendbaarheid van werknemers gericht op ontwikkelen en (blijven) leren en activeren inclusief arbeidsmarktbeleid: iedereen doet mee.

We doen dat vanuit drie thema’s:

  • Kiezen en Toeleiden
  • Leren en Opleiden
  • Werken en Behoud

Arbeidsmarktinformatie

Flever deelt resultaten uit diverse landelijke onderzoeksprogramma’s en doet zelf onderzoek naar de Flevolandse arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Het onderzoek van Flever gaat verder waar het andere onderzoek stopt. Wij proberen nog preciezer de cijfers in beeld te brengen (bijvoorbeeld per branche of subregio) en de oorzaken te achterhalen van bepaalde verschijnselen.

Arbeidsmarkt in beeld
Op ons online platform Arbeidsmarkt in Beeld staan actuele cijfers over de Flevolandse arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Een overzicht van regionale arbeidsmarktpublicaties vind je in onze kennisbank.

Betrokken personen

Rosanne Engberts
Agendasecretaris HCA ZWF

r.engberts@flever.nl
06-53465000

Matthias Zomer
Programmamanager Arbeidsmarkt & Onderwijs

m.zomer@flever.nl
06-37287362

Roel Schottert
Adviseur

r.schottert@flever.nl
06-40690220

Arjan Beelen
Adviseur Onderzoek

a.beelen@flever.nl
06-28073014

Afien Spreen
Adviseur

a.spreen@flever.nl

Rachel Bwatou
Adviseur

r.bwatou@flever.nl
06-40542257

Ilse Weijer
Adviseur

i.weijer@flever.nl
06-40252003

Marijs van Hoek
Adviseur

m.vanhoek@flever.nl
06-40566049