Arbeidsmarkt en Onderwijs

Als arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in Flevoland zet Flever in op het toekomstbestendig maken van de sector zorg en welzijn Flevoland. Met voldoende gekwalificeerd personeel. Zodat gezondheidszorg en ondersteuning goed, toegankelijk en betaalbaar is voor alle Flevolanders.

Binnen het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs werken we aan het in balans brengen en houden van de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Daarbij zetten we in op bevordering van wendbaarheid van werknemers gericht op ontwikkelen en (blijven) leren en activeren inclusief arbeidsmarktbeleid: iedereen doet mee.

 

Arbeidsmarktinformatie

Flever deelt resultaten uit diverse landelijke onderzoeksprogramma’s en doet zelf onderzoek naar de Flevolandse arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Het onderzoek van Flever gaat verder waar het andere onderzoek stopt. Wij proberen nog preciezer de cijfers in beeld te brengen (bijvoorbeeld per branche of subregio) en de oorzaken te achterhalen van bepaalde verschijnselen.

Arbeidsmarkt in beeld
Op ons online platform Arbeidsmarkt in Beeld staan actuele cijfers over de Flevolandse arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Een overzicht van regionale arbeidsmarktpublicaties vind je in onze kennisbank.

Betrokken personen

Harriët Donker
Programmamanager A&O

h.donker@flever.nl
06-36527618

Rosanne Engberts
Agendasecretaris HCA ZWF

r.engberts@flever.nl
06-53465000

Arjan Beelen
Adviseur Onderzoek

a.beelen@flever.nl
06-28073014

Rachel Bwatou
Adviseur

r.bwatou@flever.nl
06-40542257

Marijs van Hoek
Adviseur

m.vanhoek@flever.nl
06-40566049

Jet van den Hoek
Adviseur

j.vdhoek@flever.nl
06-26558790

Afien Spreen
Adviseur

a.spreen@flever.nl