Bijeenkomst Flevolandse Patiëntenfederatie: “Het accent bij Positieve Gezondheid ligt op de mensen zelf”

11 april 2022 Nieuwsberichten

“Het concept Positieve Gezondheid is nu al zo’n 10 jaar geleden geïntroduceerd. Je wordt niet meer vreemd aangekeken als je het er over hebt, maar om de kanteling van ziekte naar gezondheid en van zorg naar gedrag te maken is er nog veel nodig,” zei Chantal Walg tijdens de door de Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) georganiseerde bijeenkomst op 6 april. Tijdens de bijeenkomst ging Chantal in op waar Positieve Gezondheid voor staat en wat het teweeg kan brengen. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Belangrijke doelstelling

Voor de FPF is Positieve Gezondheid een belangrijke doelstelling. Een nieuwe kijk op gezondheid. Hoe ervaren mensen zelf hun welbevinden en wat heeft daar allemaal invloed op? Om toekomstbestendig en innovatief te zijn moet er gekeken worden naar het totale netwerk van zorg, welzijn en wonen. Samen met gemeenten en organisaties moet er invulling aan gegeven worden.

Stevige plek aan tafel

In het tweede deel sprak Hans Schipper van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil, een ander regionaal burgerinitiatief. Het leverde veel inspiratie en uitwisseling op. Goede zorg is niet alleen een kwestie van zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten. Zonder een stevige plek aan tafel van de burger lukt het niet.

Gedeputeerde Jop Fackeldey, die de deelnemers gastvrij heeft ontvangen op het Provinciehuis, sloot de bijeenkomst af. Hij benadrukte het belang van Positieve Gezondheid voor een houdbare en toekomstbestendige zorg.

Meer nieuws