Eerste Hulp Bij Jeugdzorg (EHBJ)

20 april 2022 Nieuwsberichten

Vanuit haar eigen ervaring in de jeugdzorg heeft Eline van Dam de Eerste Hulp Bij Jeugdzorg-box bedacht. Een box met allerlei producten, zowel creatief, actief, verzorgend als ontspannend, om het stressniveau van jongeren in de jeugdzorg te verlagen. Met deze producten kunnen zij op een positieve manier bezig zijn en werken aan hun herstel. De EHBJ-box stimuleert jongeren om zelf op zoek te gaan naar wat zij nodig hebben om zich meer op hun gemak te voelen, en wat zij kunnen doen als zij zich eenzaam of verdrietig voelen.

EXPEX en Netwerk Beter Samen

Deze Eerste Hulp bij Jeugdzorg-box is in naam en idee bedacht door Eline van Dam, ExpEx Flevoland en met financiële hulp van Netwerk Beter Samen uitgebracht. De eerste 25 EHBJ-boxen zijn gemaakt door de jongeren van ExpEx en hun maatjes in de regio Utrecht en Flevoland. Zij zijn eind december en begin januari uitgedeeld aan twintig jongeren in regio Utrecht en Flevoland. De EHBJ-box kan ook begeleiders, ouders en jongeren inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over wat helpt om stress te verminderen en welke kleine stappen je kunt zetten om je beter te gaan voelen. De inhoud van de EHBJ-box helpt je daaraan herinneren als je er zelf niet meer op kunt komen.

Belangstelling?

Heb je belangstelling voor de EHBJ-box? Neem dan contact op met Wietske Hoekstra, via w.hoekstra@flever.nl

Bekijk ook het filmpje van de EHBJ-box.

Meer nieuws