Terug

Anders leven en zorgen – Naar een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten

Auteur: RVS
Datum: 23 mei, 2022

Voor een toekomstbestendige zorg is het volgens de RVS nodig om verschillende mengvormen die zijn ontstaan tussen de klassieke familiale, ongeschoolde en onbetaalde zorg enerzijds en betaalde, geschoolde en gereguleerde beroepsmatige zorg anderzijds, ruimte te geven. De RVS pleit ervoor Gezellen, Blijmakers of ervaringsdeskundigen, net als andere vernieuwende zorgvormen te verwelkomen. Voor zover zij de tegenstellingen in de samenleving niet vergroten, zoals tussen mannen en vrouwen of rijk en arm. We zullen toegaan naar een meer ‘hybride’ zorgsysteem, zodat iedereen – ook in de toekomst – de hulp kan krijgen die nodig is. Dat vraagt anders leven en zorgen. In dit document staat de aanpak beschreven.