Terug

Publieksversie uitvoeringsprogramma zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026

Datum: 31 oktober, 2021

Dit document is een beknopt overzicht van wat nodig is om te komen tot een optimale woon- en zorgomgeving voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid, hun naasten en alle betrokken stakeholders.