Resultaten doorlopend Uitstroomonderzoek

11 juli 2022

Flever werkt samen met de andere samenwerkingsverbanden van RegioPlus en Presearch aan een landelijk doorlopend en digitaal uitstroomonderzoek. Opbrengst van het onderzoek is inzicht en vergelijking op organisatie- regionaal en landelijk niveau. In deze infographic lees je de resultaten overzichtelijk weergegeven.

Meer nieuws