Terug

Uitvoeringsplan HCA ZWF 2021-2022

Datum: 28 oktober, 2021

Het Uitvoeringsplan 2021-2022 van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland (HCA ZWF) geeft handen en voeten aan de ambities en doelstellingen die
zijn vastgelegd in de HCA ZWF. We zorgen dat we daadwerkelijk aan de slag gaan met het realiseren van een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.