Rapport: een zinvolle dagbesteding

17 juni 2022

In opdracht van het Netwerk Dementie Flevoland heeft Flever onderzoek gedaan naar hoe betekenisvolle activiteiten kunnen worden behouden voor personen met dementie en hoe deze personen hier zelf bij betrokken worden. Activiteiten kunnen bijdragen aan een gevoel van zingeving. Dit wordt gezien als de ‘meest gezondmakende kracht’.

Voor het onderzoek hebben we door heel Flevoland gesproken met personen met dementie, hun mantelzorger, aanbieders van activiteiten en casemanagers. De uitkomsten presenteren we in het rapport ‘zinvolle dagbesteding’.

Meer nieuws