Leren en Opleiden

Een solide basis voor een toekomstbestendige zorg en welzijn rust op voldoende en hoogopgeleide professionals. Verbinding maken tussen werkgevers in de sector, het onderwijs en andere belanghebbenden, om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod naadloos aansluit op de behoeften van werkgevers.

Leren en opleiden in de zorg en welzijn vormen een essentieel aspect van het waarborgen van hoogwaardige zorg- en ondersteuningsdiensten voor individuen en gemeenschappen. Zorg en welzijn worden gekenmerkt door voortdurende ontwikkelingen in kennis, technologie en praktijk, waardoor een levenslange leerbenadering cruciaal is voor alle professionals die erin werkzaam zijn. We ondersteunen opleidingsinstanties met diverse activiteiten en voorlichting over opleidingsmogelijkheden, beroepen en functies, en verkennen samen mogelijkheden voor uitbreiding en vernieuwing van het opleidingsaanbod.

 

Betrokken personen

Rachel Bwatou
Adviseur

r.bwatou@flever.nl
06-40542257