Onze netwerken:

 • RegioPlus
  Samenwerkingsverband van de 13 werkgeversorganisaties in Nederland. Binnen dit verband nemen we deel in diverse werkgroepen en de Regioraad: het bestuurlijk netwerk van alle bestuurders van de werkgeversorganisaties. Contactpersoon: Eefke Meijerink.
 • Bestuurlijk Netwerk Arbeidsmarkt en Onderwijs
  Alle bestuurders van de leden van onze arbeidsmarktorganisaties. Contactpersoon: Eefke Meijerink.
 • Netwerk Instroom
  Dit netwerk heeft als doel kennis uit te wisselen en daar waar mogelijk de uitdagingen rondom instroom en werving van nieuwe medewerkers in zorg en welzijn gezamenlijk op te pakken. Contactpersoon: Jet van den Hoek
 • Netwerk Leren & Opleiden
  Dit netwerk heeft als doel kennis te delen en de aansluiting tussen zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs (mbo en hbo) te versterken. Verder geeft het netwerk in gezamenlijkheid vorm aan onderwijs op maat voor potentiële en zittende zorgmedewerkers, daar waar dit nodig, mogelijk en wenselijk is. Contactpersoon: Marijs van Hoek
 • Netwerk Werken & Behoud
  Dit netwerk heeft als doel kennis uit te wisselen en uitdagingen rond het (verbeteren van) het organisatie- en werkklimaat in zorg en welzijn gezamenlijk op te pakken. Met als doel het gezond en vitaal houden van medewerkers en ze te behouden voor de sector. Contactpersoon: Marijs van Hoek
 • HRM Netwerk
  Dit netwerk is bedoeld voor HR managers van de leden van Flever. Zij komen ongeveer drie keer per jaar bij elkaar voor kennisuitwisseling en werken samen aan oplossingen voor regionale arbeidsmarktvraagstukken. Contactpersoon: Marijs van Hoek
 • Sectortafel Zorg en Welzijn
  De Sectortafel Zorg en Welzijn richt zich op de instroom van nieuwe medewerkers in zorg en welzijn. De basis van de Sectortafel bestaat uit een werkgeversvertegenwoordiging, provincie, gemeente, onderwijs en UWV. De sectortafel is verbonden aan de activiteiten die in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland worden ontwikkeld en aan het uitvoeringsplan van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland. Contactpersoon: Rosanne Engberts
 • Bestuurlijk HCA netwerk
  Het bestuurlijk HCA netwerk komt jaarlijks bij elkaar over de HCA agenda. Zitting hebben alle bestuurders die de HCA hebben ondertekend. Contactpersoon: Rosanne Engberts
 • Netwerk Innoveren en Experimenten (I & E)
  Netwerk in oprichting voor de uitvoering van de HCA-agenda. Contactpersoon: Rachel Bwatou.
 • Stuurgroep Sterk in je Werk
  Landelijk overleg ten behoeve van het landelijke loopbaan-coachingsproject Sterk in je Werk met onder meer CNV, Regio+ en Transform. Contactpersoon: Eefke Meijerink.

 • Stuurgroep Informatie en Communicatie
  Landelijk Regio+ netwerk waarin afstemming plaats vindt over informatievoorziening en communicatie in Regio+ verband. Contactpersoon: Eefke Meijerink.