Onze netwerken:

 • WEL netwerk
  Samenwerkingsverband rond het thema positieve gezondheid in Flevoland. Kernpartner met GGD-Flevoland. Contactpersoon: Astrid Stomphorst
 • WEL communicatienetwerk
  Netwerk van communicatieprofessionals binnen het WEL netwerk. Contactpersoon: Marcel van der Zee.
 • Netwerk(en) rond het thema ‘Eenzaamheid’
  Een netwerk gericht op leren en uitwisselen binnen en tussen gemeenten en organisaties. Contactpersoon: Claartje van Eijden en Inge Fackeldey.
 • Landelijke netwerken via IPH, AIG en RIVM
  Netwerken gericht op leren en uitwisselen tussen regio’s in Nederland. Contactpersoon: Astrid Stomphorst
 • Netwerk directeuren/bestuurders welzijnsorganisaties Flevoland
  Netwerk van 13 organisaties in Flevoland gericht op leren en uitwisselen. Contactpersoon: Astrid Stomphorst
 • Preventiecoalitie Flevoland netwerk
  Netwerk van gemeenten, provincie, zorgverzekeraar, organisaties werkzaam in zorg en welzijn en de WEL-kernpartners. Doel is gerichter samen te werken op het gebied van gezondheidsbevordering/preventie. Contactpersoon: Astrid Stomphorst
 • Bestuurlijk Netwerk Portefeuillehouders Gezondheid. Contactpersoon: Eefke Meijerink