Netwerken

Onze netwerken

 • Bestuurdersnetwerk Zorgbelang Nederland
  Afstemmingsnetwerk van alle directeuren en/of bestuurders van zorgbelangorganisaties in Nederland. Contactpersoon: Eefke Meijerink.
 • RegioPlus
  Samenwerkingsverband van de 13 werkgeversorganisaties in Nederland. Binnen dit verband nemen we deel in diverse werkgroepen en de Regioraad: het bestuurlijk netwerk van alle bestuurders van de werkgeversorganisaties. Contactpersoon: Eefke Meijerink.
 • Bestuurlijk Netwerk Arbeidsmarkt en Onderwijs
  Alle bestuurders van de leden van onze arbeidsmarktorganisaties. Contactpersoon: Eefke Meijerink.
 • Bestuurlijk overleg Gezondheid
  Met alle bestuurlijke portefeuillehouders gezondheid van de Provincie Flevoland en de gemeenten in Flevoland. Contactpersoon: Eefke Meijerink.
 • Netwerk Kiezen & Toeleiden
  Dit netwerk heeft als doel kennis uit te wisselen en daar waar mogelijk de uitdagingen rondom instroom en werving van nieuwe medewerkers in zorg en welzijn gezamenlijk op te pakken. Contactpersoon: Annick van der Hoeven
 • Netwerk Leren & Opleiden
  Dit netwerk heeft als doel kennis te delen en de aansluiting tussen zorg- en welzijnsorganisaties en het onderwijs (mbo en hbo) te versterken. Verder geeft het netwerk in gezamenlijkheid vorm aan onderwijs op maat voor potentiële en zittende zorgmedewerkers, daar waar dit nodig, mogelijk en wenselijk is. Contactpersoon: Mildred Antonius
 • Netwerk Werken & Behoud
  Dit netwerk heeft als doel kennis uit te wisselen en uitdagingen rond het (verbeteren van) het organisatie- en werkklimaat in zorg en welzijn gezamenlijk op te pakken. Met als doel het gezond en vitaal houden van medewerkers en ze te behouden voor de sector. Contactpersoon: Erika Somers
 • HRM Netwerk
  Dit netwerk is bedoeld voor HR managers van de leden van Flever. Zij komen ongeveer drie keer per jaar bij elkaar voor kennisuitwisseling en werken samen aan oplossingen voor regionale arbeidsmarktvraagstukken. Contactpersoon: Erika Somers
 • Sectortafel Zorg en Welzijn
  De Sectortafel Zorg en Welzijn richt zich op de instroom van nieuwe medewerkers in zorg en welzijn. De basis van de Sectortafel bestaat uit een werkgeversvertegenwoordiging, provincie, gemeente, onderwijs en UWV. De sectortafel is verbonden aan de activiteiten die in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland worden ontwikkeld en aan het uitvoeringsplan van de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland.

 

– PG
– WEL netwerk
– WEL communicatienetwerk
– Eenzaamheid lelystad netwerk
– Iets landelijks???? (IPH oid?)
– VVI
– NAH netwerk Flevoland (div zorgorganisaties en cliëntenorganisaties)
– Dementienetwerk Almere (div zorg en welzijnsorganisaties)
– Dementienetwerk NO Flevoland (div zorg en welzijnsorganisaties)
– Welzijnsnetwerk (alle Flevolandse welzijnsorganisaties

 • Onderzoek
 • Onderzoeksoverleg Flevoland

  – Mirelle heeft zicht op enkele kleinere netwerkjes die vanuit OCO nog bemenst worden?