Ons verhaal

Wij zijn Flever 

Flever verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt zorg en welzijn in Flevoland. Wij zijn de provinciale uitvoeringsorganisatie voor een Vitale samenleving en de arbeidsmarktorganisatie voor de sector zorg en welzijn. Ons doel is om in Flevoland een bijdrage te leveren aan de sectortransformatie om zo een betaalbare, goede en toegankelijke Flevolandse sector zorg en welzijn dichterbij te brengen. 

Drie programma’s

Deze bijdrage leveren we in drie programma’s (Positieve Gezondheid, Arbeidsmarkt en Onderwijs en Versterken van Inwoners) waarbinnen specifieke, op de behoefte van organisaties en overheden afgestemde projecten worden uitgevoerd. Projecten die professionals en organisaties verbinden en verder helpen. En die inwoners helpen om regie op hun eigen leven te hebben en te houden. 

Drie rollen

We kiezen daarbij voor drie rollen: we delen kennis/analyse, we verbinden en we helpen nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Zo brengen we het perspectief van inwoners, overheden en organisaties meer in elkaars verlengde wat een voorwaarde is voor de sectorontwikkeling.

Wij volgen trends, inzichten, kansen en mogelijkheden en organiseren daarover het gesprek. Wij faciliteren samenwerking en zetten samen met ons netwerk ontwikkelingen in gang. Onze stakeholders profiteren van de synergie tussen de programma’s. 

Ons verhaal

Flever staat voor dé Flevolandse organisatie die verkent, verbindt, verrijkt en vernieuwt om ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector in gang te zetten. Zo ‘leveren’ wij een bijdrage aan de sectortransformatie om zo een betaalbare, goede en toegankelijke Flevolandse sector zorg en welzijn dichterbij te brengen. 

Flever is een fantasienaam. Een naam die de organisatie persoonlijk en krachtig vertegenwoordigt met als geografisch component het Flevolandse erin. Want dat staat centraal: we werken te midden van de unieke en diverse Flevolandse samenleving. 

De ‘ver’ in de naam staat voor perspectief, namelijk woorden als verken, verbind, verrijk en vernieuw passen hierbij. Deze elementen passen bij onze rollen van kennisdeling / analyse, verbinden en het op gang brengen van ontwikkelingen. 

Het woord ‘lever’ is ook onderdeel van de naam. Wij leveren geen mensen, maar met onze kennis en expertise leveren wij wel programma’s, projecten én resultaten die bijdragen aan het totale doel.

En tot slot heeft Flever de klank van het Engelse Flavour, wat verschillende smaken betekent.