Positieve Gezondheid

Gezondheid is in meerdere opzichten één van de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment en zal dat de komende decennia blijven. Vanuit het programma Positieve Gezondheid ontwikkelt Flever een steeds bredere blik op de gezondheid van de Flevolander en dragen we bij aan de provinciale doelstellingen binnen WEL in Flevoland. 

Het strategische doel van dit programma is dat eind 2023 gezondheid en leefstijl in brede zin op de agenda staat in Flevoland. Dit leidt ertoe dat een trendbreuk op gang is gekomen naar Positieve Gezondheid zodat we uitgaan van wat Flevolanders wél kunnen en willen voor een gezond en betekenisvol leven.

Naast WEL in Flevoland draagt Flever vanuit het programma Positieve Gezondheid bij aan andere activiteiten. Dit zijn activiteiten binnen actuele thema’s als eenzaamheid, dementie en niet-aangeboren hersenletsel. De komende jaren besteedt Flever extra aandacht aan kwetsbare inwoners die de meeste ondersteuning nodig hebben om gezond en vitaal te leven. 

Onderzoek

Via kwalitatieve onderzoeken brengt Flever in kaart welke initiatieven samenwerken, op welke onderwerpen dit gebeurt, welke personen centraal staan in het netwerk en waar het netwerk kwetsbaar is. Dit leidt tot een digitale interactieve kaart waar partijen in het netwerk ook gebruik van kunnen maken. 

Flever neemt de komende jaren het voortouw in een kopgroep die: 

  • bijdraagt aan mentale gezondheid en mentale weerbaarheid
  • mentale gezondheid bespreekbaar maakt, zowel op het werk als thuis
  • zich niet alleen richt op het individu, maar ook op het functioneren van teams, organisaties en onze omgeving.

Kansen van digitalisering

Digitalisering van gezondheidszorg en eHealth-toepassingen bieden veel kansen om inzicht in gezondheid te vergroten en preventie op te schalen. Verschillende partners werken aan gezondheidsapps. Zo wordt er bijvoorbeeld vanuit IPH geïnventariseerd hoe er bij PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgeving) kan worden aangesloten en zijn de GGD en OZO verbindzorg apps en tools aan het ontwikkelen. Flever wil binnen het netwerk WEL in Flevoland partijen en behoeften in digitale toepassingen samenbrengen en digitalisering agenderen. Op deze manier wordt bijgedragen aan het vergroten van gezondheidsinzicht, gezond gedrag en uiteindelijk gezondheid met digitale oplossingen. 

Contactpersonen

Jolinda Beumer
Programmamanager Positieve Gezondheid

j.beumer@flever.nl
06-22168304

Marcel van der Zee
Communicatie

m.vanderzee@flever.nl
06-15081035

Debby van Ulden
Adviseur

d.vanulden@flever.nl
06-36527618

Fouzya Besteman – Fredison
Onderzoeker

f.besteman@flever.nl
06-34382200

Rachel Bwatou
Adviseur

r.bwatou@flever.nl
06-40542257

Inge Fackeldey
Adviseur

i.fackeldey@flever.nl
06-40639205

Arjan Beelen
Adviseur Onderzoek

a.beelen@flever.nl
06-28073014

Claartje van Eijden
Adviseur

c.vaneijden@flever.nl
06-31750711

Henk Procé
Adviseur

h.proce@flever.nl
06-40247775